O firmě

Společnost AdminIT s.r.o. byla založena v Praze v roce 2007. Svým vznikem navazuje na původní sdružení fyzických osob Ing. Dan Ohnesorg, Ing. Luboš Matějka, Ing. Ondřej Vácha. Činnost sdružení se v průběhu času rozmohla natolik, že se společníci rozhodli současně s náborem prvních zaměstnanců založit společnost s ručením omezeným.

V krátkosti zde představíme profesní profily jednotlivých zakladatelů:

Dan Ohnesorg Ing. Dan Ohnesorg je předsedou českého sdružení uživatelů Linuxu. Má 20 let praxe při správě operačních systémů Unixového typu. Kromě správy Linuxu spravuje i Novell Netware. Při přechodu České pošty na Linuxové řešení školil téměř všechny linuxové administrátory, kteří nyní systém provozují. Na FEL ČVUT působí jako externí správce OS Unix. Příležitostně píše články a přednáší na linuxových akcích, především o webových aplikacích pro vysokou zátěž a dohledových systémech. Zabývá se migrací projektů na IPv6.

Lubos Matejka Ing. Luboš Matějka má 15 let praxe v IT na pozicích administrátor OS Unix a programátor webových i nativních aplikací v jazycích Java, PHP, C/C++. Pro ČTK navrhoval, programoval a spravuje redakční systém pro České Noviny a podílí se na přetváření a správě Multimediální banky ČTK. Dále působí jako asistent na katedře Informatiky a výpočetní techniky, kde mimo jiné vede předmět Správa serverů a počítačových sítí. V současné době je vedoucím týmu dokončujícího nový distribuovaný souborový systém KIVFS. Jako programátor se podílel na projektu verifikace obsahu datových schránek nebo implementace obchodního systému pro obchodníky s cennými papíry.

Ondrej Vacha Ing. Ondřej Vácha je 20 let správcem firemních linuxových sítí a databázových serverů. Dále se věnuje tvorbě složitých databázových výstupů a je typografickým specialistou. Vytváří aplikace pro podporu prodeje a prodej knih, jakož i další aplikace. Je jedním z mála vývojářů vyvíjejících aplikace i v jazyce PERL, který je mimořádně vhodný pro hromadné zpracování textů. Přestože tento jazyk není příliš populární pro nové aplikace, je v něm napsáno obrovské množství klasických systémových utilit, které jsou i dnes často využívány a je třeba je průběžně aktualizovat pro současné požadavky. Pracuje na projektech pro distribuci multimédií.

Své sídlo máme v Praze a vývojový tým v Plzni, malé pobočky provozujeme v Brně a Mnichově Hradišti. Připravujeme pobočku v Ostravě. Tým aktuálně čítá více než 16 lidí. Naše činnost je aktuálně rozdělena na dvě oblasti zájmu.

První je správa počítačových sítí a serverů, kde zákazníkům poskytujeme kompletní portfolio služeb v dané oblasti od návrhu systému, přes výběr, nákup a konfiguraci služeb dle potřeb zákazníka až po pravidelnou údržbu a non-stop správu systémů a to jak serverů, tak koncových stanic uživatelů a jejich mobilních zařízení. V naší správě je aktuálně cca 1000 strojů s OS Linux i Windows. Seznam našich větších zákazníků je uvedený v sekci Zákazníci.

Druhou oblastí naší činnosti je programování jak webových, nativních tak i mobilních aplikací. Aktuálně disponujeme portfoliem pro jazyky Java, C/C++/Objective-C, Perl, Python a databázové systémy MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL. Výběr nejvýznamnějších realizovaných projektů uvádíme v přehledu našich projektů.

V rámci tvorby softwaru na zakázku klademe důraz na zastupitelnost v týmu, důsledné použití verzovacích nástrojů a tvorby automatických testů.

AdminIT má i bohaté zkušenosti s virtualizací. Provozujeme servery jak ve veřejných cloudech jako je Amazon Web Services nebo Microsoft Azure, tak v privátních cloudech postavených jak na VMware, tak na svobodných technologiích jako je Xen, KVM nebo OpenStack. Servery umíme mezi těmito technologiemi migrovat nebo vytvářet image serverů pro provoz v těchto službách, případně kombinovat jednotlivé služby tak, aby výsledek byl optimální z hlediska výkonu i nákladů pro zákazníka.

Pouze pořadím poslední je projekt multimediálních informačních nebo reklamních panelů, které jsou online napojeny na centrální distribuční systém, kde si zákazníci pro každý panel mohou zvolit ve webové administraci, kdy a jaký obsah je zobrazován. Panely jsou dohledovány na správnou funkci a sbírají statistiky o počtu přehrání jednotlivých spotů, případně informují o detekovaných HW problémech. Některé lokality jsou osazeny více obrazovkami a přehrávaný obsah je mezi nimi synchronizován. Celkem obsluhujeme přes 1200 lokalit.

Kontakty

Podpora linuxu

Podpora Linuxu

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Podpora Windows

Podpora Windows

Jsme zde pro Vás nepřetržitě.

Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Dostupná v běžné pracovní době.